Pentru categoria „elevi”, universul cercetarii este format din toți elevii care studiază în școli din județul Călărași.

Definirea eșantionului reprezentativ, pentru elevi, se va realiza în mod precis, ținând cont de distribuirea acestora pe medii, clase și cicluri de învățământ. Pentru a avea caracter de reprezentativitate, vor trebui să completeze chestionarul specific 10% dintre elevii unei școli, repartizați omogen pe clase/cicluri de învățământ.

Acest eșantion va permite o marjă de eroare de 2%, cu o probabilitate de 99%.

Pentru categoria „părinți”, universul cercetării este format din toți părinții, reprezentanții și tutorii legali ai copiilor/elevilor care studiază în școlile călărășene.

Pentru categoria părinți, eșantionul reprezentativ va fi format din cel puțin 380 de persoane, repartizate omogen pe medii și cicluri de învățământ. Acest eșantion minim va permite o marjă de eroare de 5%, cu o probabilitate de 95%. Cu cât vor răspunde mai mulți părinți, cu atât vor crește șansele unor concluzii cu marjă de eroare mai mică și cu probabilitate mai mare.

Pentru categoria „profesori”, universul cercetării este format din toți profesorii care predau în școlile călărășene.

Pentru categoria „profesori”, eșantionul reprezentativ va fi format din min. 339 de persoane, repartizate omogen pe medii. Acest eșantion va permite o marjă de eroare de 5%, cu o probabilitate de 95%. Cu cât vor răspunde mai mulți profesori, cu atât vor crește șansele unor concluzii cu marjă de eroare mai mică și cu probabilitate mai mare.

Marja de eroare și probabilitatea vor fi calculate în mod precis după înregistrarea tuturor formularelor, pe data de 28 martie 2021.